Taal kiezen:

Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt van EQOS Energie. Daarom handelt de in het colofon genoemde EQOS Energie- energievennootschap (“EQOS”) als eigenaar van deze website in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van gegevens.

De volgende bepalingen geven informatie over welke informatie we verzamelen op deze website, voor welk doel we ze gebruiken en met wie we kunnen delen.

 

Verzamelde gegevens en het doel van de verwerking

Hits op onze website worden geregistreerd voor veiligheidsanalyses en om aanvallen te voorkomen. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:
Velden:

  • IP-adres
  • Datum/tijdstip van het bezoek aan de website
  • Opgevraagde inhoud
  • Doorgegeven gegevensvolume
  • Opgevraagd domein
  • Browser van de website-bezoeker

 

Een analyse van de IP-adressen wordt uitsluitend uitgevoerd bij een aanval. Protocolgegevens worden regelmatig verwijderd.

Daarnaast verzamelen wij persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadressen) in verband met de werking van onze website alleen als u ons deze gegevens vrijwillig geeft (bijv. door registratie, contactaanvragen, enquêtes) en wij als gevolg van de door u gegeven toestemming of op grond van een wettelijke bepaling het recht hebben op de verwerking of het gebruik van de informatie.

We gebruiken deze gegevens in principe alleen voor het doel waarvoor u ons gegevens hebt gegeven, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, uw opdracht te verwerken of om u toegang te geven tot specifieke informatie of aanbiedingen.

 

Informatie over Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. (“Google”) voor de analyse van websites. Google Analytics gebruikt zog. “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op deze website de code “gat._anonymizeIp();” aan Google Analytics werd toegevoegd om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen.

Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Speciaal voor browsers op mobiele apparaten klikt u deze link aan om de geanonimiseerde registratie door Google Analytics op deze website voor uw browser in toekomst te verhinderen door middel van een zogenaamd „Opt-out Cookies“.

 

Share-buttons van sociale netwerken

Wij hebben op onze website “share”-buttons van verschillende aanbieders (hierna “eigenaar” genoemd) opgenomen en daarbij de zogenaamde shariff-oplossing toegepast: deze verhindert dat sociale netwerken toegang tot uw gegevens krijgen, voordat u op de betreffende button hebt geklikt.

Bij de normale buttons die de sociale netwerken voor integratie op websites aanbieden, stuurt de browser al bij het laden van de pagina persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, aan de eigenaar. Door de shariff-oplossing brengt uw browser pas een verbinding met de servers van de bedrijver tot stand, als u op de button hebt geklikt.

Als de verbinding tot stand gekomen is, hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens, die de eigenaren hiermee verzamelen en hoe zij deze gebruiken. De eigenaar krijgt in elk geval de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen, en slaat deze op.

Als u bij de eigenaar bent ingelogd of u logt later in, kan de eigenaar uw bezoek bij ons en uw “share” koppelen aan uw account bij de eigenaar. Als u geen gebruikersaccount bij de eigenaar hebt, is het desondanks mogelijk dat deze uw IP-adres herkent en opslaat of via cookies uw bezoek bij ons registreert.

Informatie over doel en omvang van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de eigenaren en over uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de eigen bepalingen inzake bescherming persoonsgegevens van de betreffende eigenaar.

 

Ingebedde video’s (YouTube, Vimeo)

Wij hebben op onze website video’s geïntegreerd die technisch door YouTube ter beschikking gesteld worden. YouTube is een onderdeel van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Wij gebruiken voor de integratie van YouTube-video’s de zogenaamde “Uitgebreide modus gegevensbescherming” van de aanbieder. Daarbij worden pas na aanklikken van de video door de aanbieder gegevens verzameld en een cookie op uw computer opgeslagen. Verantwoordelijke partij in de zin van de gegevensbescherming is in zoverre Google.

Verdere informatie vindt u in de Bepalingen inzake gegevensbescherming van Google.

Als u er zeker van wilt zijn, dat aan YouTube geen gegevens van u worden doorgegeven, dan klikt u de ingebedde video’s op onze website niet aan.

Deze website bevat video’s van het Vimeo-Platform. Voor de daarmee gepaarde verwerking van gegevens wordt verwezen naar de verklaring voor gegevensbeschermingvan Vimeo.
Vragen en opmerkingen; veranderingen

EQOS zal op alle legitieme verzoeken om inlichtingen en evt. correctie, aanvulling of het wissen van persoonsgegevens reageren. Als u ons een dergelijk verzoek wilt doen of u hebt vragen of opmerkingen over deze verklaring van gegevensbescherming, klikt u op “Contact” en stuurt u ons uw vragen en wensen toe.

Deze verklaring van gegevensbescherming wordt van tijd tot tijd aangepast (stand december 2017).