Taal kiezen:

Compliance

Naleving van de regels, compliance, is een onderdeel van de zorg van een bedrijf. De basis voor de bestaande groepsbrede regels voor EQOS Energie is onze gedragscode gebaseerd op internationale standaarden.

Rechtmatig en compliant gedrag

In alle bedrijfsprocessen vereist het compliance-managementsysteem van EQOS Energie zonder uitzondering de naleving van alle wetten, voorschriften, richtlijnen en ethische principes alsmede contractuele en vrijwillige verbintenissen.

Compliance geldt voor iedereen: Onze gedragscode dient strikt te worden gevolgd door elke werknemer – omdat we er zo voor zorgen dat de waarden van EQOS Energie door iedereen worden opgevolgd en nageleefd. Dit is gunstig voor het succes van ons bedrijf op de lange termijn.

Procedure bij schending van de compliance

Ons management van waarden richt zich op het produceren van een levende cultuur van waarden. Een cultuur die helpt om de eigen verantwoordelijkheid van de leden van de organisatie te versterken, zodat het verder gaat dan de formele naleving van de wet- en regelgeving. Dit omvat de gezamenlijke preventie en bestrijding van individuele gedragingen die ons bedrijf financieel of onze reputatie schaden.

Hebt u concreet bewijs van schendingen van de compliance die EQOS Energie beïnvloeden?

Steun ons actief bij de opsporing! Ons Corporate Compliance Team biedt u een modern meld- en communicatiesysteem. Als u onze online-brievenbus gebruikt, kunt u anoniem bijdragen aan het onderzoek van verdachte gevallen.

> naar het meldplatform