Taal kiezen:

HSEQ Health-Safety-Environment-Quality

Vertrouwen verdient bewijs: In een wereld die steeds complexer wordt, kan EQOS Energie meer dan ooit voldoen aan het toenemende aantal eisen op het gebied van arbeidsveiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Van unieke normen en geoptimaliseerde processen

Alleen als we onze merkbelofte nakomen, kunnen klanten, partners en medewerkers echt vertrouwen op de kwaliteit van onze diensten.

Alle doelstellingen en richtlijnen van ons bedrijf zijn verankerd in een geïntegreerd managementsysteem: Met behulp van deze tools bereiken we een voortdurende verbetering van alle bedrijfsprocessen en zorgen we daarmee voor een stabiele basis voor het veiligstellen van het succes van EQOS Energie op lange termijn. De normen voor arbeidsveiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit worden bepaald door de behoeften van onze klanten en medewerkers, het milieu en de maatschappij.

Voor de spoorwegtechniek werd het geïntegreerde managementsysteem getest en gecertificeerd door AIB-Vincotte met de certificaten VCA.

Principes van verantwoord handelen

We zijn ons niet alleen bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, we handelen er ook naar:

  • We zijn toegewijd aan de naleving van de wettelijke eisen en andere toepasselijke voorwaarden.
  • We besteden aandacht aan veiligheid en gezondheid.
  • We zetten ons in voor milieubescherming.
  • Wij werken volgens de principes van continue verbetering.
  • We gebruiken deze principes binnen de hele waardeketen.
» De tevredenheid van de klant staat centraal. Om onze klanten steeds weer met nieuwigheden te inspireren, werken wij continu aan de verbetering van onze processen. Daarbij houden wij ons aan de HSEQ principes. De voordelen van het samenwerken met EQOS Energie vinden onze klanten terug in de hoge kwaliteit van onze diensten en de technische en operatieve expertise. «
Eric Mendel, CEO EQOS Energie

Gezondheid

Gezondheidsmanagement is van cruciaal belang voor het succes van EQOS Energie.

Gekwalificeerd, gemotiveerd en vooral gezonde medewerkers zijn de meest relevante factor voor de toekomstige groei van onze onderneming. Daarom steunen we naast de wettelijke voorschriften ook de voortdurende verbetering van gezondheidsmanagement op het gebied van gezondheid en veiligheid, beheer, kwalificatie en individuele gezondheidsbevordering.

Gezondheid, werkomgeving, werkprocessen, leiderschap, individuele vaardigheden en motivatie van de medewerker beïnvloeden elkaar. Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de productiviteit van het bedrijf, maar het levert ook een grote bijdrage aan het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers.

Arbeidsveiligheid

Veiligheid heeft bij ons altijd voorrang.

Voor EQOS Energie is de integriteit en de gezondheid van werknemers en derden een centraal thema. Nul ongevallen – dat is het doel van onze maatregelen om de veiligheid op het werk te vergroten. De consequente naleving van veiligheidsvoorschriften door alle medewerkers evenals de verantwoordelijkheid van elk individu zijn een integraal onderdeel van onze veiligheidscultuur.

Ongevallen kunnen alleen worden voorkomen als al onze medewerkers herhaaldelijk bewust worden gemaakt van het belang van veiligheid op het werk. Daarom voert EQOS Energie regelmatig opleidingen en veiligheidstrainingen uit. We gaan met onze maatregelen veel verder dan de wettelijke voorschriften voor de arbeidsveiligheid en het voorkomen van ongevallen en zo beperken we het risico op ongevallen tot een minimum.

EQOS Energie VCA Certificate

Milieubescherming

We gaan spaarzaam om met onze resources en voorkomen milieuvervuiling.

Actieve milieubescherming betekent voor ons verantwoord handelen in alle bedrijfsprocessen. Daarom zorgen we ervoor dat de negatieve gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk worden vermeden door onze bedrijfsactiviteiten. In aanvulling op naleving van de wet, streven wij ernaar om ons milieubeheer voortdurend te verbeteren en actief het milieu te beschermen. Ons systeem voor milieubeheer ondersteunt en beheert alle processen die hiervoor nodig zijn.

EQOS Energie VCA Certificate

Kwaliteit

EQOS Energie staat voor een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

Ons kwaliteitsmanagement is gebaseerd op het gebruik van proceseigenaren: Dit zorgt er te allen tijde voor dat alle werkprocessen en procedures voor kwaliteitsborging, zowel winst- als klantgericht gepland, geïmplementeerd, gedocumenteerd en gecontroleerd worden. Een internationale en sectoroverschrijdende uitwisseling maakt het gebruik van best practices mogelijk. Door regelmatige opleidingen en trainingen geven we deze kennis aan onze medewerkers door.

EQOS Energie VCA Certificate