Taal kiezen:

Gezondheids­bescherming en arbeidsveiligheid

Wij brengen allen veel tijd op onze werkplek door en alleen wie gezond is, kan goed presteren. Op het gebied van de arbeidsveiligheid zijn we compromisloos: ons doel is “Nul Ongevallen”!

Gezondheidsbescherming

De gezondheid van onze medewerkers beschermen en veilig werken is voor ons primair. Wij leven daarbij strenge normen na, die door de afdeling HSEQ (Health, Safety, Environment en Quality) vastgelegd en geïntegreerd managementsysteem worden bewaakt. Onze preventie is geijkt op holistische principes, die op gelijke wijze rekening houden met veiligheidstechnische en arbeidsgeneeskundige maatregelen.

Binnen de onderneming creëren we voor onze medewerkers een werkomgeving die het welzijn handhaaft en verbetert. EQOS Energie neemt daarom verschillende maatregelen rond het thema geestelijke en fysieke gezondheid op de werkplek. Enerzijds creëren we zo een kader voor gezond werken, anderzijds motiveren we elke collega geheel individueel om zich meer bewust te zijn van zijn/haar gezondheid.

Veilig werken

De mensen die voor ons werken moeten ook gezond opnieuw thuis aankomen! Dat heeft voor ons de hoogste prioriteit en daaraan werken we ook elke dag. Wij verminderen het aantal ongevallen, doordat we systematisch onveilige toestanden en handelingen maximaal beperken. Onze visie is eenduidig: “Nul Ongevallen”. Wij verplichten ons ertoe uniforme regels bij de arbeidsveiligheid te respecteren en wettelijke voorschriften consequent na te leven. Wij gebruiken gedragsregels om ongevallen te voorkomen en wijzen op gevaren en risico’s op de werkplek, om de risico- en gezondheidscompetentie te vergroten, over de eigen handelingen na te denken en gedrag te wijzigen. Medewerkers hebben het recht en de plicht geen onnodige risico’s te nemen en zo de eigen gezondheid of die van collega’s op het spel te zetten.

Als verantwoordelijke werkgever doen we veel meer dan wat wettelijk verplicht is. Wij controleren ononderbroken en gewetensvol waar we potentiële gevaren kunnen verminderen. Daartoe zetten we onder andere preventieadviseurs, bedrijfsartsen en veiligheidsmensen in.

Enkele van onze doelen:

  • Continue vermindering van het aantal ongevallen met verloren tijd, de zogehten Lost Time Injury Frequencies (LTIF’s)
  • Frequentere bezoeken aan werven, ook door de directie
  • Interne campagne om medewerkers te sensibiliseren voor arbeidsveiligheidsproblemen
  • Omzetten van een concept voor alternatieve jobs
  • Standaardiseren van veiligheids- en reddingsconcepten
  • In kaart brengen van psychische belastingen op de werkplek, definiëren en implementeren van preventieve maatregelen
  • Invoeren en verder ontwikkelen van educatieve toolbox